Analizator spalin i emisji - Model CEA-9001,
Cyfrowy, przenośny analizator spalin, przeznaczony do regulacji niewielkich średniej wielkości kotłów. • Pomiar O2, CO, NO i temperatury spalin; • Kalkulacja parametrów spalania; • Pamięć danych, wyjście IR i RS232.  ...
  
Analizator spalin i emisji - Model MAX5,
Przenośny analizator efektywności procesu spalania. • Pomiar O2, CO i substancji palnych (ekwiwalent CH4); • Kalkulacja parametrów spalania; • Port RS-232 umożliwiający rejestrację ciągłą 6 parametrów.  ...
  
Analizator spalin i emisji - Model PEM-9004,
Atrakcyjny cenowo przenośny analizator emisji spalin. • Pomiar O2, CO, NO, SO2 i temperatury spalin; • Kalkulacja parametrów spalania; • System przygotowania próbki, obejmujący m.in. filtr koalescencyjny i cząstek stałych oraz osuszacz; • Pamięć danych, wyjśc...
  
Analizator TCD - Model 2750,
Przenośny procentowy analizator oparty na detektorze przewodności cieplnej (TCD). Zaprojektowany do kontroli składu gazu chłodzącego generator. • Zakresy: 0-100% H2 w CO2, 0-100% powietrza w CO2, 80-100% H2 w powietrzu; • Lekki, prosty w obsłudze; • Wiarygodny pomiar; • Prz...
  
Analizator TOC - Anatel A643a,
Analizator wykorzystuje unikalną opatentowaną metodę pomiarową – technikę całkowitego utleniania próbki i dokładnego określania poziomu substancji organicznych w wodzie oczyszczonej oraz wodzie stosowanej do iniekcji w przemyśle farmaceutycznym. Zgodność z wymogam...
  
Analizator TOC - Anatel PAT700,
Analizator TOC PAT700 wykorzystuje metodę pomiarową "Stopped-flow", która przy użyciu światła UV zapewnia całkowite utlenianie próbki. Wykorzystywana dynamiczna detekcja punktu końcowego daje pewność, że poddana analizie próbka została w pełni utleniona, a zakończen...

Strona: « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 »

© Technopomiar, ul. Buforowa 4c, 52-131 Wrocław, info@technopomiar.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone | Design - Provider