Tlen (O2)
Wodór (H2)
Tlenek węgla (CO)
Dwutlenek węgla (CO2)
Fluorowodór (HF)
Siarkowodór (H2S)
Amoniak (NH3)
Tlenki azotu (NOx)
Chlorowodór (HCl)
Metan (CH4)
Dwutlenek siarki (SO2)
Detekcja gazów palnych i toksycznych
Rtęć (Hg)
Wilgotność spalin (H2O)
Wilgotność w gazach procesowych
TDI
Węglowodory w gazach spalinowych
Analizatory TCD i FID
Liczba cząstek
Kaloryczność gazu ziemnego
Pył
Pomiar przepływu
Mierniki osobiste


 
  
Grzany wąż - seria JHF, JHFR,
Wąż grzany - seria JH3F i JH3FR Węże grzane serii JH3F oraz JH3FR serii został specjalnie zaprojektowany dla układów ekstrakcyjnych analizy gazu celem doprowadzenia próbki z punktu poboru do układu jej kondycjonowania. Ogrzewany wewnątrz przewodu grzanego gaz utrzymuje temperat...
  
Kompresorowa chłodnica próbki JCT-3,
Kompresorowa chłodnica próbki model JCT-3 jest przeznaczona do obniżenia temperatury próbki gazowej i oddzielne od niej pary wodnej. Typowym zastosowaniem dla chłodnicy jest obniżenie punktu rosy gazu, do niskiej i stabilnie utrzymywanej wartości, celem nie dopuszczenia do występ...

Strona: « 1 »

© Technopomiar, ul. Graniczna 105, 54-530 Wrocław, info@technopomiar.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone | Design - Provider