Technopomiar Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie dostaw i serwisu aparatury kontrolno-pomiarowej do pomiarów parametrów fizykochemicznych cieczy i gazów.

Poniżej przedstawiamy typowe aplikacjie, w których pracują dostarczane przez nas analizatory i systemy:

Energetyka przemysłowa i zawodowa

 • Monitoring parametrów wody ultra-czystej w obiegu wodno- parowym oraz wody w procesach demineralizacji i dekarbonizacji, takich jak: rozpuszczony tlen, jony sodu, krzemionka, 2p-m, pH, TOC, ślady olejów i inne.
 • Systemy automatycznego poboru i przygotowania próbki wody i pary dla analizatorów on-line i pomiarów laboratoryjnych.
 • Optymalizacja procesu spalania i monitoring emisji (w tym SO2, NOx, CO, O2, HCl, HF, NH3,Hg, H2O, analizatory FTIR) oraz systemy przygotowania próbki spalin (również w wersji Ex).
 • Monitoring gazu osłonowego generatora, systemy detekcji H2, CH4,CO.

Przemysł petrochemiczny i procesy chemiczne

 • Monitoring parametrów węglowodorów ciekłych i LPG w fazie produkcji oraz jakości produktu gotowego, systemy analityczne 'pod klucz', m. in. prężności par, siarki całkowitej, temperatury wrzenia i inne.
 • Analiza on-line parametrów fizykochemicznych gazów i cieczy procesowych m. in. O2, CO, H2O, pH.
 • Systemy pobóru prób węglowodorów ciekłych i oparów.
 • Stacjonarne i przenośne systemy detekcji gazów palnych, H2S, Cl2 i innych.

Monitoring atmosfery, BHP

 • Stacjonarne i przenośne systemy monitoringu atmosfery pod kątem obecności gazów palnych i toksycznych (w tym na poziomie ppb), takich jak: MDI/TDI, HCl, H2SO4, H2S, Hg, Cl2, CO itp.
 • Sygnalizatory optyczne i akustyczne, skrzynki połączeniowe i inne elementy sterowania do strefy Ex.

Przemysł spożywczy, farmaceutyczny i elektroniczny

 • Analiza on-line parametrów fizykochemicznych w procesach technologicznych, m. in. TOC, O3, liczba cząstek, kontrola procesów CIP.
 • Manualny i automatyczny pobór próbek gazowych, ciekłych i sypkich do analiz laboratoryjnych i kontroli jakości.
 • Kontrola jakości atmosfery w pomieszczeniach czystych za pomocą zliczania cząstek i systemu FMS.

Inne ważniejsze aplikacje i produkty

 • Analiza czystości i zanieczyszczeń w gazach czystych (N2, O2, H2, O3 i inne).
 • Monitoring stacjonarny i przenośny wilgotności gazów czystych i procesowych.
 • Monitoring oleju w wodzie powierzchniowej i ściekach przemysłowych.
 • Pomiary w gazie ziemnym: chromatografy do pomiaru kaloryczności gazu ziemnego, wilgotnościomierze, analiza H2S.
 • Analizatory zliczające cząstki w gazach i cieczach.
 • Złączki, zawory, filtry cylindry, węże elastyczne i inne akcesoria ze stali nierdzewnej i mosiądzu.
 • Systemy oraz elementy systemów poboru i przygotowania próbek gazowych w tym spalin.

Zapewniamy doradztwo techniczne, usługi projektowe, kompletacje dostaw, montaż, uruchomienie, szkolenia oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów pomiarowych, jak również realizację inwestycji 'pod klucz'.

Pobierz Katalog Technopomiar© Technopomiar, ul. Graniczna 105, 54-530 Wrocław, info@technopomiar.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone | Design - Provider