PREZENTACJE
  
Analizator TOC - Anatel PAT 700,

Analizator wykorzystuje metodę pomiarową "Stopped-flow", która przy użyciu światła UV zapewnia całkowite utlenianie próbki. Wykorzystywana dynamiczna detekcja punktu końcowego daje pewność, że poddana analizie próbka została w pełni utleniona, a zakończenie utleniania jestdokładnie określone od zmian przewodności.


  
Laserowe analizatory gazu LaserGas firmy NeoMonitors,

Kontrola procesowa (O2, CO, NH3, HCl, HF)
Monitoring emisji (O2, NH3, HCl, HF)
Optymalizacja procesu spalania (O2 CO+CO2)


  
TECHNOPOMIAR - Pomiary fizyko-chemiczne w energetyce,

-projektowanie i dostawę systemów przygotowania i poboru próbki
-projektowanie i dostawę systemów monitoringu jakości wody i gazów
-uruchomienie dostarczonych urządzeń i szkolenie
-prace serwisowe w okresie gwarancyjnym jak i opiekę pogwarancyjną
-promocję najnowszych rozwiązań technicznych

 


  
Próbopobieraki substancji sypkich i cieczy,

W ofercie posiadamy szeroki wachlarz próbopobieraków, oprócz standardowych do poboru wody lub pary mamy również urządzenia do poboru substancji sypkich, ale także gęstych cieczy i szlamów. Próbopobieraki wysępują w wersji automatycznej i do poboru ręcznego.


  
Prznośny licznik cząstek Met-One 3400,

Seria 3400 zapewnia szybki pobór próbki do analizy, możliwość przenoszenia urządzenia w dowolne miejsce oraz znacznie skraca czas pracy techników. Dzięki dwóm wymienialnym bateriom czas przestoju ograniczony jest do minimum.


« 1 »
© Technopomiar, ul. Graniczna 105, 54-530 Wrocław, info@technopomiar.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone | Design - Provider